SMK NUSAPUTERA 2

SMK NUSAPUTERA 2
[] SELAMAT DATANG SISWA BARU SMK NUSAPUTERA 2 [] TERUS PUPUK SEMANGAT BELAJAR [] CITA-CITA KALIAN SUDAH SEMAKIN DEKAT, NEGERI INI MEMBUTUHKAN SUMBANGSIH KALIAN [] QUALITY IN ME []

.

DAFTAR PESERTA SUMATIF AKHIR JENJANG
SMK NUSAPUTERA 2 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2022-2023

KOMPETENSI FARMASI KLINIS & KOMUNITAS

1 ADILA TERA AMALIA             SAJ 23 NSP 001
2 ADSHA ANANDA KURNIAWAN  SAJ 23 NSP 002
3 AFIFAH HUSNA FATIKA             SAJ 23 NSP 003
4 AJENG PRASETIANING P.             SAJ 23 NSP 004
5 ALIVIA NURAINI                     SAJ 23 NSP 005
6 ANIN NABILLA                             SAJ 23 NSP 006
7 AURA AFRILIA PUTRI D.               SAJ 23 NSP 007
8 AYUNDAMAY PUSPARINI             SAJ 23 NSP 008
9 DELLA SHELVITA ANGGRAINE   SAJ 23 NSP 009
10 DEVIS PRABU ARTHA             SAJ 23 NSP 010
11 DIAN PUSPITA LAKSMI             SAJ 23 NSP 011
12 DITTA DWI ANJANI                     SAJ 23 NSP 012
13 FAIRUZ RANA KALTSUM             SAJ 23 NSP 013
14 GITA SYAFRINALTI SALSABILA SAJ 23 NSP 014
15 INDAH KURNIA LARASHATI     SAJ 23 NSP 015
16 JUVITA SRI RAHAYU                     SAJ 23 NSP 016
17 LUTFI INDAH PRATIWI             SAJ 23 NSP 017
18 MASYATIKA CATUR FEBBYANA SAJ 23 NSP 018
19 MUTIARA INDAH AYUNING T.     SAJ 23 NSP 019
20 NAJWA AULIA LARASATI             SAJ 23 NSP 020
21 NI WAYAN DEVITA YANI             SAJ 23 NSP 021
22 NURMA NURANI                     SAJ 23 NSP 022
23 PRISCILLIA VELICYTA M H.         SAJ 23 NSP 023
24 RABBANI SAFINATUNNAJA KP.  SAJ 23 NSP 024
25 RIAN INDRA SETIAWAN             SAJ 23 NSP 025
26 SITI NURAINI                             SAJ 23 NSP 026
27 VANIA NAURA PASYA             SAJ 23 NSP 027
28 VANIA AZZAHRA KONSTITUSI    SAJ 23 NSP 028
29 ALIFAH NAYLA NUR'AINI     SAJ 23 NSP 029
30 AMARA ICASIA OKTAVERA     SAJ 23 NSP 030
31 ANINDA PUTRI M.                          SAJ 23 NSP 031
32 AURA FATIKA ROCHMALIANA   SAJ 23 NSP 032
33 BUNGA CHOLIZA PUTRI T.           SAJ 23 NSP 033
34 DEWI LESTARI                             SAJ 23 NSP 034
35 DILLA RAHMASARI                     SAJ 23 NSP 035
36 DIMAS AJI NUGROHO             SAj 23 NSP 036
37 DZAKIRA NAURA HASNA     SAJ 23 NSP 037
38 ESA DEWANTARA AJISAPUTRA  SAJ 23 NSP 038
39 FARAH DHONA MULYANI     SAJ 23 NSP 039
40 HAFIYYANA RAHMA DEWI     SAJ 23 NSP 040
41 KHAILA DHIYA'AZZAHRA     SAJ 23 NSP 041
42 MEIFIKA NEILY KARTIKA DEVI  SAJ 23 NSP 042
43 MUTIA LATIFA MARDIANA     SAJ 23 NSP 043
44 NADIA RISQI KINANTHI             SAJ 23 NSP 044
45 NADINE ARVIA DEVI             SAJ 23 NSP 045
46 NAURA NAZHIVA R.                     SAJ 23 NSP 046
47 NISHIANA NUR SALSABILLA     SAJ 23 NSP 047
48 NURUL HUDA FADILLA R.           SAJ 23 NSP 048
49 PUTRI ARTHA FADHILLA             SAJ 23 NSP 049
50 REFMILKA KUMALA DEVY     SAJ 23 NSP 050
51 SATYA PUTRI MAHARDINI     SAJ 23 NSP 051
52 SHELLY AZ-ZAHRA FERDANI     SAJ 23 NSP 052
53 TANAYA KAYLA AUBREY             SAJ 23 NSP 053
54 YOVANKA RINEZA AUDINA S.     SAJ 23 NSP 054
55 AGVIANDRI DEVI ANGGRAINI    SAJ 23 NSP 055
56 ALINA LUTFIATUR R.              SAJ 23 NSP 056
57 ANDHIKA AGUNG RIZKI H.      SAJ 23 NSP 057
58 ANDINI NURSAFITRI                     SAJ 23 NSP 058
59 AYU GITA SAFITRI                     SAJ 23 NSP 059
60 DAFFA ALJIDANE                     SAJ 23 NSP 060
61 DEVINA ALFUNIAMAH             SAJ 23 NSP 061
62 DEWI ROHMAH MADARINA     SAJ 23 NSP 062
63 DIVANTIKA NUUR FADHILAH     SAJ 23 NSP 063
64 ELSA MAHARANI                     SAJ 23 NSP 064
65 FEBI ARIYANTI                             SAJ 23 NSP 065
66 FINNA RIZTIA PUTRI                     SAJ 23 NSP 066
67 INDAH ANUGRAHANINGTIAS    SAJ 23 NSP 067
68 JENYA ESTI ERLITA                     SAJ 23 NSP 068
69 LENI OKTAVIA                             SAJ 23 NSP 069
70 MAFTUCHAH YAHYA             SAJ 23 NSP 070
71 MARINDA ATNA LINTANG     SAJ 23 NSP 071
72 NAJWA HAMMADA CH.                 SAJ 23 NSP 072
73 OVI NUR WAHYUNI                     SAJ 23 NSP 073
74 PUTRI WENING LARASATI     SAJ 23 NSP 074
75 SABRINA RAHMANIA S.                SAJ 23 NSP 075
76 SISKA OKTALIVIANA             SAJ 23 NSP 076
77 TESSA TRI MONICA                     SAJ 23 NSP 077
78 VIA AGUSTIN ELSANTI             SAJ 23 NSP 078
79 YULINA ANGGI MAWARDANI     SAJ 23 NSP 079
80 ZAHRA DETRIA FATH             SAJ 23 NSP 080

KOMPETENSI FARMASI INDUSTRI

1 ALMITA DWI PRADITA             SAJ 23 NSP 081
2 ANGGA MIFTAKHUL RIZKY     SAJ 23 NSP 082
3 ANISSA WILDAYANA             SAJ 23 NSP 083
4 ARIF IBADUN NAJAH             SAJ 23 NSP 084
5 DARREND ADRIANO                     SAJ 23 NSP 085
6 DHEA AMALIA                             SAJ 23 NSP 086
7 ERLANGGA ABIL PRAMANA     SAJ 23 NSP 087
8 EVA HANUM AYU HAPSARI     SAJ 23 NSP 088
9 FERNANDA ADI SETIAWAN     SAJ 23 NSP 089
10 HERA GLADIS BERLIA             SAJ 23 NSP 090
11 I KADEK REVA YEHEZKIEL     SAJ 23 NSP 091
12 LILIANA CAHYA RAMADHANI    SAJ 23 NSP 092
13 NABILA ISNAINI                             SAJ 23 NSP 093
14 NAJWA RAHMAWATI                     SAJ 23 NSP 094
15 PINGKAN SILANO MALDOVA     SAJ 23 NSP 095
16 PUTRI AYU AISYAH                     SAJ 23 NSP 096
17 RAIHAN BILAL ADI SAPUTRA     SAJ 23 NSP 097
18 SEVY SEFTIA WULANINGRUM   SAJ 23 NSP 098
19 SRI HANDAYANI                             SAJ 23 NSP 099
20 TAN GABRIELLA ROSSY V.           SAJ 23 NSP 100
21 ADRIANTORO GARANG WIJAYA SAJ 23 NSP 101
22 AMALIA AZ ZAHRASID             SAJ 23 NSP 102
23 ANJAR DWI SETYO ANGGORO  SAJ 23 NSP 103
24 AZIZAH DARA KIRANA             SAJ 23 NSP 104
25 DINO AQIB HIMAWAN             SAJ 23 NSP 105
26 DITA AYU KUMALASARI             SAJ 23 NSP 106
27 DZELIKA AZ ZAHRO                     SAJ 23 NSP 107
28 FADLI TRI JULIANTO             SAJ 23 NSP 108
29 GRISELDA SALSABILA             SAJ 23 NSP 109
30 JENIKA AULI EFENDI             SAJ 23 NSP 110
31 M. ZULFIREZA ABDILLAH M.      SAJ 23 NSP 111
32 MELA SHABRINA                     SAJ 23 NSP 112
33 MUHAMMAD BINTANG N.           SAJ 23 NSP 113
34 MUHAMMAD IRFAN                     SAJ 23 NSP 114
35 NADIA ELVARETTA                     SAJ 23 NSP 115
36 NASYWA CHAIRUNISA             SAJ 23 NSP 116
37 PRADIGSA ARNA WIBISONO       SAJ 23 NSP 117
38 SALSABILA NILAM L.                   SAJ 23 NSP 118
39 SISKA AYU VINATA                     SAJ 23 NSP 119
40 VERA INDAH MEILANI             SAJ 23 NSP 120
41 WANDA FATIMAH AZZAHRA       SAJ 23 NSP 121

KOMPETENSI PERHOTELAN

1 ALIFA AZZAHRA                     SAJ 23 NSP 122
2 ANG, STEFANO FIORE             SAJ 23 NSP 123
3 APRILIA HARDIYANTI AGATA     SAJ 23 NSP 124
4 ARYA PUTRA INDRAWAN     SAJ 23 NSP 125
5 CRISTADILA PERMATA PUTRI     SAJ 23 NSP 126
6 DEDE FITRIA SRI WAHYUNI     SAJ 23 NSP 127
7 DIAN ANGGRAENI                     SAJ 23 NSP 128
8 DIFA SURYA DARMAWAN    SAJ 23 NSP 129
9 DINDA AURA JELITA                     SAJ 23 NSP 130
10 ERIKA MALINDA HUSEN             SAJ 23 NSP 131
11 ERLYNA ROFIYANTI                     SAJ 23 NSP 132
12 IVANDI NURIZAL RORI'I             SAJ 23 NSP 133
13 KENSARI PURNAMANING M.      SAJ 23 NSP 134
14 KINTAN KARENINA BUDIARJO   SAJ 23 NSP 135
15 KRISTIN YULIANA                     SAJ 23 NSP 136
16 M. RIZKI DIMAS MAULANA    SAJ 23 NSP 137
17 MARTINUS MARIO SURYA U       SAJ 23 NSP 138
18 MEI SHINTA INDRIYANI            SAJ 23 NSP 139
19 MICHAEL WIJAYA                    SAJ 23 NSP 140
20 NAF FIKA NIRITA PUTRI              SAJ 23 NSP 141
21 NURMA KHAIRUNNISA            SAJ 23 NSP 142
22 ONG, ALEXANDER DELON S.     SAJ 23 NSP 143
23 PINGKA EKA BUNGA R.               SAJ 23 NSP 144
24 RAFAEL NOVANAS                    SAJ 23 NSP 145
25 SALMA NILA AISYAH            SAJ 23 NSP 146
26 SEKAR SYAFA'AH PERTIWI    SAJ 23 NSP 147
27 SHERATON ELFARROS            SAJ 23 NSP 148
28 THENG, JESSELYN VEBRIANA   SAJ 23 NSP 149
29 ALINA DWI LESTYANI            SAJ 23 NSP 150
30 ANDRE NUGROHO                    SAJ 23 NSP 151
31 ANNISA SAFITRI                    SAJ 23 NSP 152
32 AZ-ZIKRA NURCAHYAN.         SAJ 23 NSP 153
33 DICKY PUTRA ROMADHON        SAJ 23 NSP 154
34 DONA VALENTIA TRI M.        SAJ 23 NSP 155
35 DOVIT GIBRALTAR                    SAJ 23 NSP 156
36 FADILAH AMANDA HUSNA P.    SAJ 23 NSP 157
37 FAKHRUL MUQSITH ARISYI    SAJ 23 NSP 158
38 FAVA MARTIN NANDA            SAJ 23 NSP 159
39 IKA HANY YUNIAWATI M.           SAJ 23 NSP 160
40 IVANDA NURIZAL RAFI'I            SAJ 23 NSP 161
41 JENI RAHMAWATI                    SAJ 23 NSP 162
42 KHUSNUL KHOTIMAH            SAJ 23 NSP 163
43 LU'LU' ILMAKNUUN                    SAJ 23 NSP 164
44 NARISWARI AURELLIA FONDA SAJ 23 NSP 165
45 NAYLA PERMATA SARI           SAJ 23 NSP 166
46 NURUL FATIMAH                   SAJ 23 NSP 167
47 RAFA YUSUF FADHLILLAH   SAJ 23 NSP 168
48 RAHMANIA SAPUTRI N.           SAJ 23 NSP 169
49 RAHMAWATI NUR AINI           SAJ 23 NSP 170
50 RATIH WULANDARI                   SAJ 23 NSP 171
51 RISKA KHAIRUNISA                   SAJ 23 NSP 172
52 ROSA AMELIA                           SAJ 23 NSP 173
53 SAMUDRA PUTRA PRATAMA   SAJ 23 NSP 174
54 SENDA NOVA DWI ANGGRAINI SAJ 23 NSP 175
55 YUSUF MAULANA RIDWAN   SAJ 23 NSP 176
56 ZAHRA DAFA AULIA                   SAJ 23 NSP 177
57 ZENDY ARTHANOVAS           SAJ 23 NSP 178

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Link yang penting diketahui